Mấy cành vàng nhạt xanh thưa
Đông vừa chớm lạnh lá chưa úa tàn
Trời tà mây lững sương chan
Càng say nét vẽ càng tràn tấm yêu

tửu tận tình do tại