Có đào, có quất mới nên Xuân
Gói bó ưu phiền quẳng một bên.
Vui với đất trời dăm chén rượu,
Thưởng cùng mây gió mấy câu văn.
Giang sơn ngàn thuở thôi chờ đấy,
Công nghiệp một đời cứ đợi xem.
Thưởng Tết, thưởng Xuân vui trước đã
Tân Xuân phơi phới mới tinh thần.

Hà Nội, ngày 01/2/2022
(tức mùng 01 Tết Nhâm Dần)