Thưởng trà ấy cái thú thanh tao
Tận hưởng dầu ai trách cứ nào.
Phú quý sá chi dăm cắc bạc
Hồng nhan mặc kệ mấy cô đào.
Nay thì Phổ Nhĩ mai Kim Tuấn
Lúc lại Quan Âm bữa Bạch Hào.
Sáng sáng, chiều chiều qua tối đến
Dầu ai trách cứ thú ta - nào…!

Hà Nội, 21/11/2018

* Phổ Nhĩ, Kim Tuấn Mi (thuộc dòng hồng trà – trà đen), Thiết Quan Âm (thuộc dòng trà Ô long), Bạch Hào Ngân Châm (thuộc dòng trà trắng) là 4 loại trà ngon nổi tiếng của Trung Quốc.