Thành kính chúng con xin tặng hai mẹ và hai cha của chúng con.

Mưỡu đầu:
Đi muôn khắp chốn dương gian
Nhớ cha, nhớ mẹ, chỉ mong sớm về
Thấy Người vui khoẻ tràn trề
Niềm vui hạnh phúc còn gì mong hơn…

Hát nói:
Bông hồng đỏ con cài trước ngực
Ngày Vu Lan hạnh phúc biết bao
Cha vẫn khoẻ, mẹ vẫn hồng hào
Sung sướng thay, con mong sao mãi vậy.

Cúc dục ân thâm Đông Hải đại,
Sinh thành nghĩa trọng Thái Sơn cao

Cả một đời vất vả công lao
Con báo đáp có bao nhiêu vẫn thiếu.

Vinh hạnh thay nhờ ơn Trên xếp khéo
Con sinh ra là con của mẹ, cha
Dẫu thời gian mái tóc có tuyết pha
Con mãi mãi xin giữ trọn Lễ Hiếu.

Cửa Phật từ bi, nghe Kinh Địa Mẫu
Chút hương hoa, lễ vật với lòng thành…
Bông hồng đỏ mãi trăm năm.

Hà Nội, Ngày lễ Vu Lan 25/08/2018.

Ghi chú: Khi hát, để tránh phạm huý với các vị tổ nghề ca trù, các chữ “hoa” và “lễ” phải được hát chệch đi là “huê” và “lỡi”.