Hát nói:
Hai tư giờ không đủ
Cho một ngày phụng sự xiết bao công
Việc ngổn ngang như tâm sự trong lòng
Điều tâm huyết biết cùng ai san sẻ?

Trong vũ trụ đã đành phận sự
Là trượng phu cho tỏ mặt anh hào.
Chút gian nan, vất vả đáng là bao
Thành đại sự, gian lao nào có tiếc.

Ngẫm thiên hạ bao nhiêu người quen biết
Có mấy người hiểu thấu hết lòng ta?
Lại một năm nữa sắp qua
Thêm Xuân sau nữa sẽ là mười Xuân
Một lòng “vì nước quên thân”.

Hà Nội, 16/11/2021