Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: ca trù (18) hát nói (15)
Đăng ngày 23/08/2018 00:08, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Admin vào 04/01/2020 09:23, số lượt xem: 485

Mưỡu đầu:
Xếp bút nghiên bước vào đời
Khờ khờ dại dại mà người thời ranh.
Làm sao giữ được nghiệp lành
Để cho hậu thế nhớ danh, công mình?

Hát nói:
Trời cao đất rộng
Đã sinh ra ắt có chốn để dùng
Chớ có hoài ba vạn sáu tiêu lưng
Hay phó mặc để càn khôn tự chuyển.

Trong khởi nghiệp khó tránh khi lận đận
Lúc thành công tất được cảnh an nhàn

Cuộc đời vinh nhục nhục vinh
Nhưng phải giữ tấm thân ngay thẳng.

Ái Tổ quốc dĩ Dân vi thượng
Lấy vô vi ứng đáp với đời
Vòng thời thế thế thế thời thời
Lui một bước có khi là tuấn kiệt.

Lòng thành kính những trang trung liệt
Tiếng non sông văng vẳng bên tai
Trần ai ai dễ biết ai?

Hà Nội, 21/08/2018