Hát nói:
Chưa say, say mới thú!
Còn gì hơn tuý luý với bạn hiền.
Nâng chén đầy, uống cạn bầu rượu tiên
Say chuếnh choáng cho quên đi trời đất.

Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Hương rượu nồng phảng phất tận mây xanh
Xua tan hết sự vui buồn tụ tán.

Tuý tửu hồi gia thê bão oán
Nào mấy khi, sao ta chẳng khề khà
Rượu ngon hết lại thêm ra.

Hà Nội, 26/12/2019

Bài thơ này được tác giả sáng tác sau một buổi đi “ăn” với các anh em đồng nghiệp ở cơ quan và khi về nhà đã bị vợ trách mắng.