Bài thơ này được tác giả viết theo thể thơ “Kệ” (thường gặp trong các sáng tác thơ văn của Nhà Phật) lúc tác giả đang học lớp 9, sau khi học bài “CÁO TẬT THỊ CHÚNG” của cố Thiền sư Mãn Giác (1052-1096).
Dưới đây xin trân trọng giới thiệu bài Kệ “CÁO TẬT THỊ CHÚNG” của cố Thiền sư Mãn Giác:

Hán văn:
春去百花落
春到百花開
事逐眼前過
老從頭上來
莫謂春殘花落盡
庭前昨夜一枝梅.

Hán Việt:
Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ:
Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa nở
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu, già đến rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai.

Thanh Tâm