Nhân buổi chiều thứ 7 lên cơ quan trực…

Hát nói:
Nắng hạ oi ả
Chiều cuối tuần nắng toả chói chang
Thưởng tuần trà nhớ truyện cổ nhân
Hương sen đượm hương trà thơm ngan ngát.

Mạnh Thường phú quý đa môn khách
Tại thượng nhất hô bách ứng nhân.

Mà thăng trầm có lúc vận nguy nan
Kìa người mến, kẻ thương đâu vắng tá?

Khi thất thế mấy người trong thiên hạ,
Có tấm lòng bằng được gã Phùng Hoan?
Một lòng vì chúa gian nan
Dấn thân xuôi ngược, khó khăn sá gì
Ân tình là cái chi chi...

Hà Nội, chiều hạ 26 / 06 / 2021.

- Mạnh Thường Quân 孟 嘗 君 (? - 279 TCN): tên thật là Điền Văn 田文, người nước Tề, làm Tể tướng nước Tề thời Chiến Quốc, và là một trong Chiến Quốc tứ công tử. Ông là một người giàu có, lại có lòng nghĩa hiệp, thích chiêu hiền đãi sĩ, văn cũng như võ trong nhà lúc nào cũng tiếp đãi đến vài nghìn tân khách.
Danh xưng “Mạnh Thường Quân” về sau trở thành một danh từ ám chỉ những người thường dùng nhiều tiền để quyên góp hay làm từ thiện.
- Phùng Hoan 馮 驩: Là môn khách trong phủ của Mạnh Thường Quân, người có công giúp cho Mạnh Thường Quân lấy được lòng người trong thiên hạ và cứu giúp ông lúc ông bị Tề Vương nghe lời gièm pha mà hắt hủi.