Mưỡu đầu:
Lá thu lác đác bên đàng
Xe tang đưa tiễn hàng hàng lệ rơi...

Hát nói:
Thương ai mà trời mây u buồn ảm đạm
Một chiều thu đất nước tiễn đưa Ngài
Sáu mươi hai năm một kiếp trần ai
Mà phút chốc ra đi rồi đi mãi...

Hạ thế khuyết anh hùng lược đại
Thượng thiên gia cát tinh lưu quang

Rạng danh tiên tổ họ Trần
Quê hương Kim Sơn đón Ngài về đất mẹ.

Tấm lòng trung trinh, vì Tổ quốc quên thân nhân dân luôn ghi nhớ
Sinh vi lương tướng tử vi thần
Một đời oanh liệt liệt oanh.

Hà Nội, 29/09/2018.

Bài hát nói được tác giả viết nhân sự kiện buồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần (Ngài mất ngày 21/9 tức ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất và ngày 27/9, Linh cữu của Ngài được đưa về an táng tại quê nhà tại huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình).
Ghi chú: Khi hát, bốn chữ “Sinh vi lương tướng” sẽ hát lặp hai lần. Tương tự như bài “Trăng thu chơi thuyền” – tác giả Khuyết danh, khi hát câu thứ 10/13 (bài này có Mưỡu hậu) “Bán trầm thuỷ để, bán thiên nhai” cũng sẽ hát lặp hai lần bốn chữ “Bán trầm thuỷ để” (nửa chìm đáy nước).