Gương sáng cho bao lớp hậu sinh
Một đời thanh bạch, mãi chân tình.
Thanh xuân tận tuỵ vì non nước
Hưu trí thong dong hát cửa đình.
Đức trọng bao người đều mến mộ
Thanh cao lắm vị phải tôn vinh.
Trải bao năm tháng còn nguyên vẹn
Vững tấm thân trong, cốt ở mình.

Hà Nội, 07 / 7 / 2021.

Hôm 05 / 7, ông Vũ Kiểm có gửi tặng mình 1 bài thơ và 1 đôi câu đối Mừng vợ chồng mình năm nay tròn 10 năm ngày cưới (chính thức tròn 10 năm là hôm 13/2/2021). Bài thơ ông tặng, ông viết theo thể thơ Đường Luật thất ngôn bát cú mà theo thông lệ xưa, đã là thơ Đường Luật thì kiểu gì cũng phải có bài hoạ “nguyên vận” thì mới là phải phép.
Vì vậy, ngày 07 / 7 mình cũng đã tặng ông bài thơ nói trên và câu đối dưới đây, hoạ lại nguyên vận bài của ông.

Câu đối tặng ông:
“Hai cuộc kháng chiến xung phong, nọ lòng son ấy vì tổ quốc;
Mấy canh xướng hoạ sáng tác, kìa tài hoa đó chính quý ông.”