Trong ảnh là bức “thư pháp” do tác giả viết tặng anh Trung hôm mùng 6 Tết, trong đó:
- Chính văn: DUYÊN
- Lạc khoản: Bài thơ trên.
- Thượng khoản: Kỷ Hợi xuân sơ lục nhật nhất nguyệt.
- Hạ khoản: Tân niên cung hạ Quang Trung huynh Vạn sự như ý, Thanh Tâm đệ kính thư.
Hai câu đầu trong bài thơ thất ngôn tứ tuyệt được trích từ bài thơ “Duyên gặp gỡ” của cụ Nguyễn Công Trứ, có nghĩa là:
Vua sáng và tể tướng tốt gặp nhau thì dễ còn người đàn ông tài giỏi mà gặp gỡ được người phụ nữ đẹp thì khó.
Ấy thế mà nếu có duyên thì sá gì chuyện khó khăn cách trở ngàn vạn dặm đường, dẫu ở nơi núi băng biển lớn thì vẫn sẽ có thể gặp gỡ.

Thanh Tâm