Tặng con gái lớn Nguyễn Minh Thư nhân dịp con bước vào lớp 1.

Hát nói:
Sinh con ra cho đi học chữ
Mong một ngày đỗ đạt nên danh.
Trước là để vững vàng lập thân
Sau ra tài dựng xây đất nước.

Ơn tiên tổ đã xây nền Công Đức,
Đạo cháu con phải giữ gốc Cương Thường.

Gắng học hành cho chăm chỉ siêng năng
Tu tâm tính cho nên người Nhân Nghĩa.

Độc thư thiên bất phụ
Hữu chí sự cánh thành.

Bước đường đời đã chắc ai nhục, ai vinh
Trường danh lợi giữ cho tròn khí tiết.

Ngẫm nghìn xưa: Phận nữ nhi ai đài trang, ai tiết liệt?
Lưu muôn đời, tiếng tốt danh thơm
Chúc con khôn lớn thành công…

Hà Nội, 11/09/2019