Chung kết Ơ-Rô Ý gặp Anh
Bao năm mong đợi đến nay thành.
Năm xưa thua Pháp, không may mắn
Trận tới thắng Anh, chẳng cạnh tranh.
Gi-gioóc gác đền giữ sạch lưới
Kia-sa đi bóng thắng hai bàn.
Đêm nay sôi động cùng Chung kết
Thắng lớn “Tam Sư” nhé “Áo Xanh”.

Hà Nội, 4h30’ chiều 11 / 7 / 2021.