Từng đêm trằn trọc chàng xao xuyến
Nghĩ đến tình yêu, đến chữ Duyên.
Duyên có, có yêu, cha mẹ cấm
Yêu rồi, rồi khổ, ông bà khuyên.
Chông gai gia cảnh khó đồng ý
Vướng mắc bạn bè chẳng thể yên.
Dẫu biết yêu nàng chàng khổ thật,
Bâng khuâng yêu mãi dáng thuyền quyên!

Hà Nội, 02 / 03 / 2002.