Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/07/2021 22:18, số lượt xem: 112

Tôi đi bầu cử
Sáng suốt công minh
Chọn người ưu tú
Đại diện cho mình.

Vị nào “yếu” sức
Vị nào “kém” tài
Tôi xin gạch trước
Không nói lời hai.

Hà Nội, 23 / 5 / 2021.