Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 04:49

Một dòng tóc đổ bờ vai
Chảy qua năm tháng trả vay sắc màu
Thuở còn quân tử theo sau
Ngẩn ngơ một lọn hương cau đuôi gà
Vai trần lộ dưới đèn hoa
Gánh gồng từ đấy thế là oằn vai

Đời suôn cũng đã đường dài
Huống hồ cắc cớ rủi may rập rình
Có khi nhẩm tính xuân xanh
Nàng ngồi tự nhặt tóc mình hoa râm
Đi qua đồi quế tìm trầm
Có khi rướm máu bàn chân
cũng đành...
Đi qua chinh chiến thanh bình
Có khi đôi lứa...
một mình, có khi...
Ngày, đêm, mưa, nắng...vần xoay
Cái cò xoãi cánh mềm bay ngang trời

Bao giờ hoa cỏ còn tươi
Tháng giêng tháng chạp còn môi son nàng
Những đôi vai nhỏ nhẹ nhàng
Gánh thời gian, gánh trần gian chập chùng
Phù dung gửi lại tấm lòng
Dù đi qua phía sau xuân, hãy còn...


Nguồn: Thanh Nguyên, Quán bạn, NXB Trẻ, 2001