Mẹ như áo trắng ngả màu
Dọc ngang
nghìn sợi cần lao
ố vàng ...

Con là đời mẹ sang trang
Cánh buồm trắng muốt dệt toàn mây trôi

Chỉ e...
sóng gió cuộc đời
Lại giăng mắc
những nhịp thoi
nhọc nhằn


Nguồn: Thanh Nguyên, Quán bạn, NXB Trẻ, 2001