Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 05:05

vải đầu mùa
giá mắc hơn bữa chợ
đi ngang giả bộ không nhìn
đợi giữa mùa
người bán mời mọc
người mua làm thinh
rẻ nữa
rẻ nữa
thôi, mua dùm đấy nhé!
cả nhà ăn đến ngán
(bù lại đầu mùa)
những người phụ nữ mua
bán thứ trái tròn to
thứ trái ngọt ngon quí hiếm
chẳng ai cần biết đến
có thứ vải đắng cay
vườn Lệ Chi?
nào nhớ của ai
thì ra, xưa
có người đàn bà tán gia bởi vải
lòng tị hiềm mượn hương vị hoa trái
giá đắc đến nghẹn ngào...
mới hay có đáng là bao
giá vải đầu mùa giữa chơ


Nguồn: Thanh Nguyên, Quán bạn, NXB Trẻ, 2001