“Hạnh phúc đang có màu xanh!”
Bạn reo vui như con trẻ
Còn trắc ẩn nào khó kể
Bạn tôi giấu lại riêng mình

Lấm tấm bông tuyết giáng sinh
Lả tả nỗi niềm trắng rụng
Đất khách xa hơn khát vọng
Quê chồng thiếu chút quê ta

Năm mới theo lịch trung hoa
Gửi nhau đôi lời chúc tết
Tha hương không là biền biệt
Vó câu mã đáo công thành

Hạnh phúc luôn có màu xanh
Bạn bè đầu xuân họp mặt
Giữa ánh đèn chao vuông góc
Lung linh chỗ trống...
L. à !


Nguồn: Hát thơ, NXB Lao Động, 2007