Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Cammy vào 09/05/2008 00:00

Thử mang lên cán cân
Tiền
     và
          rừng
Bạc
    và
         bể
Những món đồ gỗ xinh xinh

những vòm cây bật rễ

Khí thải thong dong
Xuyên
Lỗ thủng da trời
Mũi lao săn đuôi cá voi
Hay săn đuổi con người?

Cán cân môi sinh nhẹ dần sự sống

Mãi thấp xuống
Đến ngang tầm dục vọng
Nợ đất trời e trả trắng tương lai…

Những đứa trẻ lớn lên ngày mai
Biết đòi ai
Những gì biến mất?

Những gì thiên nhiên chắt chiu ban phát
Chúng có thể sẽ chỉ còn được gặp
Trong
Di - chúc - địa - cầu.