Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 04:58

Núi chót vót - núi cao là thế. Chống gậy ta tìm lối dễ đi, chân chồn gối mỏi... mừng gặp chợ (được nghỉ ngơi lại thoả hiếu kì!)

Chợ nhóm rộn ràng men vách đá. Có món đem lên từ đồng bằng bán cho người quanh năm ở núi bởi "thị thành" ? nghe xa xỉ xa xăm...

Có món dành cho người hành hương lạ lẫm chưa quen cách cúng dường - thần thánh nơi này nom gần gũi càng lên cao càng ngát nhang thơm...
Lũ nhóc tung tăng lên xuống bậc, thoăn thoắt đôi người quẩy gánh mau... Núi vừa khí phách vừa yên ấm, quán lá chông chênh trêu vực sâu...

Ta ướm hạt tràng xanh cẩm thạch, phẩy cho vui chiếc quạt đồi mồi - mang tiếng nửa đời là kẻ chợ, nay lơ ngơ giữa sạp dựng ngang trời.

Ở đây mua bán hồn nhiên quá - chỉ thấy áo sờn không nghe tiếng đãi bôi...


Núi Cấm - 2000

Nguồn: Thanh Nguyên, Quán bạn, NXB Trẻ, 2001