(viết cho Dũng & Vũ)

Lời mừng tuổi khó nói ra
con chưa từng chúc mẹ cha điều gì
trước mùa xuân là mùa thi
mười năm...
biết mấy học kỳ âu lo
cổng trường sáng nắng chiều mưa
mười năm đi với về
chưa một mình...
con vô tư đến vô tình
chưa lần tự hỏi
nhỡ mình bơ vơ?
điều con chưa chúc bao giờ
xuân này thủ thỉ hẳn chưa muộn màng
ước gì bất chấp thời gian
mẹ cha như lá chưa tàn
mãi...
chưa...


Nguồn: Hát thơ, NXB Lao Động, 2007