"Quê ta đã có internet"
chuyện lớn giờ đây hóa nhỏ rồi!
nối mạng đi vào bao trang web
kể như hóng được bấy chuyện đời

Ta di con chuột vài phân nhỏ
đã thấy mình đi một quãng dài
lãng mạn tựu hình nhờ thông số
tựa thể đời thu gọn trong tay

Thú vị chi bằng ngồi tại ghế
viễn du trong thế giới nghe nhìn
đằng sau đâu đó lời nhỏ nhẻ
dội tiếng cười gằn của thông minh

Ai chưa nối mạng... vì ít vốn
hay bởi vì không dám phập phồng?
thấy bên ánh sáng còn hỗn sắc
thấy mình lưu lạc giữa mênh mông

May mắn! ngõ nhà còn rất thật:
tan sở... chợ về... đưa đón con...
Niềm vui sum họp chưa là ảo
bỏ lúc ngồi trước máy cô đơn


Nguồn: Thanh Nguyên, Quán bạn, NXB Trẻ, 2001