Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hạ Chú (21 bài)
- Tô Tường (8 bài)
- Lý Phác (1 bài)
- Khắc Cần thiền sư (1 bài)
- Hồng Viêm (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/11/2016 18:08 bởi hongha83
Thủ Tuân 守殉 (1064-1134) thế danh là Thi, người An Cát (nay nằm ở tây nam Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang). Ngài là thiền sư phái Dương Kỳ tông Lâm Tế triều Tống, nối pháp thiền sư Phật Giám Cần, được thiền sư Viên Ngộ Khắc Cần khen là hiểu biết sâu rộng, đời gọi là thiền sư Phật Đăng. Ngài mất vào niên hiệu Cao Tông thứ tư đời Nam Tống, thọ 55 tuổi đời và 35 hạ lạp.