Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2015 23:29, số lượt xem: 236

Nhớ một Hà Nội những chiều mơ
Áo em tha thướt đẹp như thơ
Gió về se lạnh khăn phấp phới
Chiếc lá ngả màu sao chơ vơ

Sài Gòn cũng chiều mưa âm u
Em vội chân bước con đường vắng
Mùa thu vàng vọt màu thu ngủ
Chợt nhớ Hồ Tây se sắt thu.