41.75
Đăng ngày 28/12/2019 14:01, số lượt xem: 329

Vườn nhà tôi
Hơn một bông hồng đã tàn phai
Vườn nhà ai
Cành đào, cành mai đang gửi nụ vào xuân

Ai đi trong mù sương
Mùa đông se se lạnh
Người cứ biền biệt xa
Nỗi nhớ gửi phương nào

Cơn gió thổi lao xao
Ước ao được sưởi ấm
Của nắng hồng xuân sang
Mưa phùn bay phấp phới

Tết nay may áo mới
Qua nhà dạm ngõ chơi
Xin với thầy u rằng
Sang năm cho con cưới.

28/12/2019