Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2019 14:12, số lượt xem: 500

Ngày lơ đãng nhặt lá thu phai
Hàng liễu ủ rũ nghiêng bóng hồ
Cá bơi dưới nước cũng e dè
Mặt hồ tĩnh lặng hồn nhớ ai

Vọng sầu thiên cổ bóng cô liêu
Khắc hình lên đá tặng người yêu
Bức tranh sơn thuỷ âm trầm mặc
Cổ cách trang nghiêm tạc mỹ miều.

25/12/2019