Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/11/2019 16:58, số lượt xem: 38

Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Rớt rơi từng hạt đầy vơi hiên nhà
Tiếc ai đến lỡ chuyến phà
Duyên hồng lận đận lược ngà tóc phai.

08/11/2019