Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/12/2019 20:23, số lượt xem: 264

(Nếu) Thanh xuân là một trò đùa
(Thì) Thanh long là cả một mùa ngọt say
Chạy đâu cho hết tuổi xuân
Để khi ngoảnh lại thất thần còn chi

Củ mì khác với củ khoai
Nông dân trồng lúa khóc hoài trời mưa
Mưa chi mưa lắm hỡi giời
Ngày mai đói kém có ai thương cùng

Thề rằng:
Kiếp sau con chẳng làm nông
Suốt ngày tay lấm dải dầm nắng mưa
Ông trời thưa:
Làm gì cũng phải làm công
Cớ sao ngươi cứ chổng mông lên trời!

03/09/2019