Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/11/2019 09:28, số lượt xem: 107

Vi vu vi vu...

Vùi giấc chiêm bao
Nắng vàng đêm tối

Say đời bận rộn
Hỏi còn hay không?

Dập dìu nâng bước
Gót chân nồng nàn

Bông hồng mới nở
Cánh hở cánh tàn

Hồn tan mộng mị
Vi vu vi vu.

06/09/2019