Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/06/2020 09:21, số lượt xem: 206

Anh đi gió bấc kêu gào
Su su ngưng lớn su hào tong teo
Anh đi năm ấy mất mùa
Lúa chiêm lép hạt con cua co càng,

Anh đi những ánh sao rơi
Anh về hàng liễu cũng vơi ít sầu
Anh đi cây sấu buồn rầu
Hoa sữa thôi hương, màu nâu nhạt lòng

Anh đi bỏ quyên con đường
Anh về đưa ít tiền lương em cầm
Khi đi trời đang mưa dầm
Ngày về nắng ráo rì rầm sóng reo.

09/6/2020.