巫山高

巫山高不極,
合遝狀奇新。
暗谷疑風雨,
陰崖若鬼神。
月明三峽曙,
潮滿九江春。
為問陽臺客,
應知入夢人。

 

Vu sơn cao

Vu sơn cao bất cực,
Hợp đạp trạng kỳ tân.
Ám cốc nghi phong vũ,
Âm nhai nhược quỷ thần.
Nguyệt minh tam giáp thự,
Triều mãn cửu giang xuân.
Vị vấn Dương Đài khách,
Ưng tri nhập mộng nhân.

 

Dịch nghĩa

Núi Vu cao không biết đâu là cùng
Lớp lớp hình dạng lạ lùng mới mẻ
Hang tối tưởng chừng chứa gió mưa
Vách núi âm u như có quỷ thần
Trăng sáng soi ba kẽm vào buổi tối
Ao đầy ắp vẻ xuân của chín dòng sông
Xin hỏi người khách ở Dương Đài
Có biết người trong giấc mơ chăng?


Có thuyết nói bài này của Trương Tuần Chi 張循之.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Non Vu cao chót vót
Mới lạ biết bao lần!
Hang tối ngờ mưa gió
Sườn im tựa quỷ thần
Trăng soi ba kẽm sớm
Hồ đẫy chín sông xuân
Xin hỏi Dương Đài khách
Hay chăng mộng ái ân?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Một dãy Vu Sơn cao chót vót,
Phô bày cảnh vật vẻ thanh tân.
Hang sâu mờ mịt hồn mưa gió,
Núi kín âm u ý quỷ thần.
Trăng chiếu đêm ngời Tam Giáp rạng,
Triều dâng nước rẫy Cửu Giang xuân.
Mơ màng hỏi khách Dương Đài trước:
"Có khứng đưa nhau tới mộng chăng?"

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Núi Vu cao ngất không cùng,
Gồm bao hình dạng lạ lùng đổi thay.
Hang sâu, mưa gió chốn này?
Âm u vách núi, ở đây có thần?
Sớm, trăng ba kẽm sáng ngần,
Chín sông đầy ắp vẻ xuân hồ này.
Hỏi xem người khách Dương Đài,
Trong mơ, có biết được ai không nào?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Vu cao không trông thấy ngọn
Bao gồm nhiều hình dạng tân kỳ
Hang đen e sắp có mưa
Vách hang mờ ảo y như có thần
Trắng soi tới ban mai Tam Giáp
Hồ Cửu Giang đầy ắp vẻ xuân
Dương Đài khách, xin hỏi thăm
Người trong giâc mộng có nhằm ai không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Chót vót núi Vu cao
Xa trông dường hắt hiu
Hang sâu ngờ gió thổi
Động tối ngỡ thần trêu
Ba núi in vầng thỏ
Chín sông lặng nước triều
Sở vương mộng dầu thực
Người sao chẳng khá yêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi Vu chót vót biết đâu cùng,
Lớp lớp hình dung thật lạ lùng.
Hang tối tưởng chừng mưa chứa gió,
Vách non mờ ảo quỷ thần hung.
Trăng soi ba kẽm vào đêm tối,
Ao hứng vẻ xuân của chín dòng.
Xin hỏi Dương Đài nơi khách ở,
Trong mơ có biết người hay chăng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời