雜詩

聞道黃龍戍,
頻年不解兵。
可憐閨裡月,
長在漢家營。
少婦今春意,
良人昨夜情。
誰能將旗鼓,
一為取龍城?

 

Tạp thi

Văn đạo Hoàng Long thú,
Tần niên bất giải binh.
Khả liên khuê lý nguyệt,
Trường tại Hán gia doanh.
Thiếu phụ kim xuân ý,
Lương nhân tạc dạ tình.
Thuỳ năng tương kỳ cổ,
Nhất vị thủ Long thành.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói rằng lính thú tại Hoàng Long
Lâu năm ở đó không được giải ngũ
Thương thay cho vầng trăng nơi phòng khuê
Ở mãi doanh trại nhà Hán
Người thiếu phụ với bao tình tứ trong muà xuân này
Người chồng lính phú với bao tình cảm trong đêm qua
Có ai mà giong cờ khua trống
Một trận chiến chiếm lấy Long thành

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quân trú phòng Hoàng Long nghe nói
Đã nhiều năm chưa gọi cho về
Đáng thương trăng chiếu phòng khuê
Cũng là trăng chiếu dãi dề Hán doanh
Hôm nay vợ buồn đang suy nghĩ
Cũng tựa chồng rầu rĩ đêm qua
Nào ai tướng giỏi tài ba
Long Thành một trận xông ra lấy liền?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe rằng lính thú Hoàng Long,
Lâu năm ở đó mãi không được về.
Cảm thương trăng rọi phòng khuê,
Ở nơi doanh Hán não nề tấm thân.
Xuân này thiếu phụ tình xuân,
Người chồng tạc dạ tình nồng đêm qua.
Có ai cờ gióng trống khua.
Một phen chiếm lấy đất xưa Long thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quân trú phòng Hoàng Long
Nhiều năm chưa giải binh
Trăng phòng khuê rọi sáng
Cũng chiếu Hán gia dinh
Nay vợ buồn suy nghĩ
Là chồng đêm trước tình
Ai trương cờ thúc trống
Một trận đoạt Long Thành?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]