初達驩州

自昔聞銅柱,
行來向一年。
不知林邑地,
猶隔道明天。
雨露何時及?
京華若個邊。
思君無限淚,
堪作日南泉。

 

Sơ đạt Hoan Châu

Tự tích văn đồng trụ,
Hành lai hướng nhất niên.
Bất tri Lâm Ấp địa,
Do cách đạo minh thiên.
Vũ lộ hà thì cập?
Kinh hoa nhược cá biên.
Tư quân vô hạn lệ,
Kham tác Nhật Nam tuyền.


Bài thơ làm trong thời gian tác giả bị biếm sang Hoan Châu, tức vùng Nghệ An, Hà Tĩnh nước ta hiện nay.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Từ trước nghe đồng trụ,
Một năm vừa trải qua.
Đất Lâm Ấp chẳng biết,
Trời đạo minh còn xa.
Bao thuở nhuần mưa móc,
Bên trời cách kinh hoa.
Nhớ ai luỵ chan chứa,
Tợ suối Nhật Nam sa.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trụ đồng từ trước có nghe,
Một năm vừa trải đi về miền xa.
Chẳng hay Lâm Ấp đất qua,
Còn xa minh đạo trời nhà miền sâu.
Nhuần bao mưa móc thuở đâu,
Bên trời cách trở kinh hoa đâu rồi.
Nhớ ai chan chứa lệ rơi,
Nhưng khôn như suối sa trời Nhật Nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời