奉和幸韋嗣立山莊應制

東山朝日翠屏開,
北闕晴空彩仗來。
喜遇天文七曜動,
少微今夜入三臺。

 

Phụng hoạ hạnh Vi Tự Lập sơn trang ứng chế

Đông sơn triêu nhật thuý bình khai,
Bắc khuyết tình không thái trượng lai.
Hỉ ngộ Thiên Văn thất diệu động,
Thiếu Vi kim dạ nhập Tam Đài.

 

Dịch nghĩa

Trong nắng sớm phía đông núi, mở bức bình phong màu xanh,
Từ cửa bắc hoàng cung tạnh ráo, xa giá tới.
Mừng gặp chòm Thiên Văn với bảy sao lấp lánh.
Tối nay sao Thiếu Vi sẽ tiến vào sao Tam Đài.


Năm Cảnh Long thứ ba (709) ngày 14 tháng chạp, Đường Trung Tông cùng quần thần tới sơn trang của quan hoàng thị ngự Vi Tự Lập chơi. Vua xướng xuất một bài thơ, chúng thần hoạ lại.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên núi đông bình phong mở hoác
Xe vua từ cửa bắc tiến vào
Thiên Văn mừng gặp bảy sao
Tối nay sao Thiếu sẽ vào sao Tam

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi đông nắng sớm mở bình phong,
Cửa bắc xe vua vào tạnh xong.
Mừng gặp Thiên Văn sao lấp lánh.
Thiếu Vi nay tiến Tam Đài trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình phong nắng sớm núi đông,
Xe vua cửa bắc tạnh xong tiến vào.
Lấp lánh Thiên Văn bày sao.
Thiếu Vi nay tiến vào sao Tam Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời