Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/01/2010 01:51

紅樓院應制

紅樓疑見白毫光,
寺逼宸居福盛唐。
支遁愛山情謾切,
曇摩泛海路空長。
經聲夜息聞天語,
爐氣晨飄接御香。
誰謂此中難可到,
自憐深院得徊翔。

 

Hồng Lâu viện ứng chế

Hồng lâu nghi kiến bạch hào quang,
Tự bức thần cư phúc Thịnh Đường.
Chi Độn ái sơn tình mạn thiết,
Đạt Ma phiếm hải lộ không trường.
Kinh thanh dạ tức văn thiên ngữ,
Lô khí thần phiêu tiếp ngự hương.
Thuỳ vị thử trung nan khả đáo,
Tự liên thâm viện đắc hồi tường.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Lầu hồng ngỡ thấy trắng hào quang
Chùa áp thần cung phúc Thịnh Đường
Chi Độn luyến non tình thắm thiết
Đạt Ma vượt biển dặm dài suông
Gió mai lò ấm tràn hương ngự
Đêm bặt lời kinh vẳng tiếng vàng
Ai bảo chốn này sao khó tới
Xót mình viện vắng bước lang thang


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngỡ Lầu Hồng phát hào quang trắng
Bởi chùa gần tăng thịnh nhà Đường
Mến non Chi Độn tình thường
Đạt Ma vượt biển đường suông khá dài
Đêm kinh dứt tiếng trời tiếp nối
Hơi ấm lò nhẹ thổi ngự hương
Ai rằng khó đến thâm cung?
Tự thương mình cứ quẩn quanh nơi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời