25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 06:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 29/05/2008 08:00

遙同杜員外審言過嶺

天長地闊嶺頭分,
去國離家見白雲。
洛浦風光何所似,
崇山瘴癘不堪聞。
南浮漲海人何處?
北望衡陽雁幾群。
兩地江山萬餘里,
何時重謁聖明君?

 

Dao đồng Đỗ Viên Ngoại Thẩm Ngôn quá lĩnh

Thiên trường địa khoát lĩnh đầu phân,
Khứ quốc ly gia kiến bạch vân.
Lạc Phố phong quang hà sở tự,
Sùng Sơn chướng lệ bất kham văn.
Nam phù Trướng Hải nhân hà xứ?
Bắc vọng Hành Dương nhạn kỷ quần.
Lưỡng địa giang sơn vạn dư lý,
Hà thì trùng yết thánh minh quân?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trời cao đất rộng đỉnh non phân
Cách nước xa nhà mây trắng phau
Lạc phố phong quang đâu giống nhỉ
Sùng Sơn chướng khí xiết bao lần
Nam qua Trướng Hải thân đâu tá
Bắc ngó Hành Dương nhạn mấy đàn
Đôi ngả non sông muôn dặm lẻ
Bao giờ lại gặp thánh minh quân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời cao đất rộng phân chia Lĩnh
Mây trắng nơi xa lờ lững trôi
Phong quang bến Lạc đúng rồi
Sùng Sơn chướng khí không coi thấy gì
Phía nam biển người thì hoang vắng
Phía bắc Hành Dương thoáng nhạn bay
Hai vùng vạn dặm cách dài
Bao giờ mới lại chầu ngài thánh quân?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời cao đất rộng non phân,
Xa nhà cách nước thấy vần trắng mây.
Phong quang lạc phố đâu đây,
Sùng Sơn chướng khí chẳng hay bao lần.
Ngoài Nam Trướng Hải đâu thân,
Hành Dương Bắc ngóng nhạn xuân mấy đàn
Đôi ngả non sông dặm ngàn,
Bao giờ lại gặp thánh quân chầu người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời