Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Sơ Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 22:36

夜宿七盤嶺

獨遊千里外,
高臥七盤西。
曉月臨窗近,
天河入戶低。
芳春平仲綠,
清夜子規啼。
浮客空留聽,
褒城聞曙雞。

 

Dạ túc Thất Bàn lĩnh

Độc du thiên lý ngoại,
Cao ngoạ Thất Bàn tây.
Hiểu nguyệt lâm song cận,
Thiên hà nhập hộ đê.
Phương xuân bình trọng lục,
Thanh dạ tử quy đề.
Phù khách không lưu thính,
Bao Thành văn thự kê.

 

Dịch nghĩa

Một mình đi chơi xa ngàn dặm,
Nằm nghỉ đêm ở phía tây núi cao Thất Bàn.
Trăng lặn kề bên song cửa,
Giải Ngân Hà hạ thấp xuống nóc nhà.
Cây bình trọng xanh tốt toả hương xuân thơm,
Chim cuốc kêu trong đêm thanh vắng.
Lữ khách nghe trong tịch mịch,
Tiếng gà gáy sáng từ Bao Thành.


Tác giả trên đường đi chơi Hoan Châu ở phía nam kinh thành, ghé nghỉ đêm trên núi Thất Bàn và viết bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Một mình nghì dặm tới đây
Lên cao nằm khểnh phía tây Thất Bàn
Cánh song kề bóng trăng ngàn
Ngân Hà ngang với lan can cửa ngoài
Ngày xuân bình trọng tốt tươi
Tử quy khắc khoải canh dài kêu thương
Khách trần còn mải vấn vương
Bao Thành sớm đã nghe vang tiếng gà


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Riêng mỗi chơi ngàn dặm,
Thất Bàn tây gối cao.
Ngân Hà tìm cửa đến,
Trăng núi lần song vào.
Bình trọng xuân thơm biếc,
Tử quy đêm tĩnh gào.
Khách du còn mãi lắng,
Gà gáy sáng thành Bao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Một mình dong ngàn dặm
Nằm nghỉ tây Thất Bàn
Bên song trăng sắp lặn
Nóc nhà trải giải Ngân.
Hương xuân bình trọng thắm
Tiếng cuốc vọng đêm thanh
Lữ khách nghe cô quạnh
Gà gáy sáng Bao Thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Một mình nghìn dặm rong chơi,
Lên cao nằm nghỉ ở nơi Thất Bàn.
Bên song, trăng núi ánh vàng,
Ngân Hà trước cửa, như đang thấp dần.
Xuân thơm, cây cỏ xanh rần,
Đêm về vắng lặng, xa gần cuốc kêu.
Nổi trôi, lữ khách nghe đều,
Bao Thành, gà gáy sớm, khêu mối sầu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một mình ngàn dặm trẩy
Nằm khểnh phía non tây
Trước cửa sông Ngân tỏ
Bên song trăng núi bày
Hương xuân cây toả dịu
Đêm vắng cuốc kêu say
Lòng khách còn vương vấn
Bao Thành gà gáy ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một mình đi chơi xa ngàn dặm
Nằm nghỉ đêm tây rặng Thất Bàn
Bên song kề cận trăng tàn
Ngân hà hạ thấp xuống ngang nóc nhà
Cây bình trong ra hoa thơm ngát
Trong đêm thanh chim cuốc kêu than
Nằm không lữ khách nghe vang
Tiếng gà gáy sáng Bao Thành rộn lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Dong chơi nghìn dặm đất
Nằm khểnh Thất Bàn xa
Trăng núi kề bên cửa
Sông ngân rợp trước nhà
Xuân thơm bình trọng biếc
Đêm quạnh tử quy ca
Lữ khách nằm nghe vẳng
Thành Bao rộn tiếng gà


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 1, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Nghìn dặm một mình chơi
Nằm cao núi lưng trời
Trăng thu gần trước cửa
Sông Hán lẫn bên vời
Xuân hôm lục bình biếc
Canh khuya tiếng cuốc lơi
Thành Bao gà gáy sáng
Lòng khách nói cùng ai!


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình ngàn dặm chơi xa,
Nghỉ đêm nằm ở non cao Thất Bàn.
Bên song trăng lặn kề sang,
Ngân Hà hạ thấp xuống ngang nóc nhà.
Tốt xanh bạch quả thơm xa,
Tử quy đêm vắng kêu hoài trong sương.
Lặng yên lữ khách nghe thường,
Tiếng gà gáy sáng từ phương Bao Thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời