Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 22:51

Từ buổi Thành đô thất thủ rồi
Về đây buồn lắm, bạn lòng ơi!
Đêm nằm nghe súng miền xa vọng
Mà ngỡ phong yên dậy khắp trời.

Trảng thơ từ đấy buồn xơ xác
Nhớ bạn đành mơ vạn lý trình.
Máu lệ chửa phai lòng tráng sĩ
Dặm ngàn bao quản nợ điêu linh.

Chiều nay hoa phượng đỏ in sân
Lại ngỡ hoa lòng của cố nhân.
Bạn hỡi trong màu son thắm ấy
Dường in tâm huyết kẻ phong trần.


1947