Chưa có đánh giá nào
13 bài thơ
Tạo ngày 22/07/2020 22:48 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Trời nổi phong yên viết sau Cách mạng tháng 8, chưa xuất bản.