Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 22:50

Mài kiếm cứu nước,
Men động lòng trai.
Đảo trời phách lạc,
Xa rời những ai.

Rượu tiễn chưa tàn,
Lòng thơ kiếm mã.
Trông vời quan san,
Người nương dặm đá.
Hương trời men lan,
Gió núi, trăng ngàn…

Nhịp đều vó ngựa,
Đây mờ biên cương.
Say ngùi ý nhạc,
Quên rồi nhớ thương.


1947