Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 23:09

Em sợ thu gầy ngã bóng sân,
Một mùa thu lạnh nhớ Chiêu Quân.
Một mùa trăng đẹp buồn như trúc:
Là một bài thơ đẹp nhất trần.

Bài thơ để đọc lúc canh suông,
Mà nhịp đời vang những điệu buồn,
Để lúc mơ màng em lại thấy
Tình quân và để nhớ anh luôn.

Em sợ chiều kia thu dậy duyên,
Mộng tàn sẽ thắm lệ hàn huyên.
Mùa thu cánh gió làm duyên dáng
Và chở hồn em khắp mọi miền…

Đấy một lần thu nhỏ lệ hoa,
Bài thơ ai ngỡ nổi phong ba.
Vì đâu mộng tuý em còn thấy
Thuyền lạnh xa về đổ bến hoa.