Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/07/2020 22:53

Đây mùa xuân lạnh gió mưa phai,
Chiều biết sầu lên vọng hải đài.
Đời tựa tiếng chim trong nắng sớm,
Tình vương bóng ngựa ruổi song ngoài.
Nhạc đêm dễ khiến mờ hư ảo,
Giấc đẹp còn mơ dạng Liễu Trai.
Một buổi ngỡ đâu kề má phấn,
Rèm châu thoảng động gót vân hài.


1949

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990