閨怨其二

隴底嗟長別,
流襟一動君。
何言幽咽所,
更作死生分。

 

Khuê oán kỳ 2

Lũng để ta trường biệt,
Lưu khâm nhất động quân.
Hà ngôn u yết sở,
Cánh tác tử sinh phân.

 

Dịch nghĩa

Hai ta khóc rất lâu khi từ biệt dưới chân núi Lũng,
Nước mắt đẫm tay áo làm chàng cảm động.
Muốn nói nhiều mà tắc nghẹn,
Vì cảnh sinh ly này có khác gì cảnh tử biệt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta khóc lâu khi dời núi Lũng
Nước mắt làm chàng cũng mủi lòng
Nói sao tâm sự não nùng
Sinh ly tử biệt cũng không khác gì

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chân núi Lũng xót thương mãi biệt
Động lòng chàng áo ướt lệ rơi
Lời nào nghẹn tắc đây nơi
Làm ra tử biệt sinh ly chia lìa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời