Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: khuê phụ (110)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2014 15:01

閨怨其一

雁盡書難寄,
愁多夢不成。
願隨孤月影,
流照伏波營。

 

Khuê oán kỳ 1

Nhạn tận thư nan ký,
Sầu đa mộng bất thành.
Nguyện tuỳ cô nguyệt ảnh,
Lưu chiếu Phục Ba doanh.

 

Dịch nghĩa

Nhạn không bay tới nên không gửi thư được,
Lòng nhiều buồn rầu nên ngủ không hành mộng.
Thiếp mong được nương theo vầng trăng cô đơn,
Chiếu xuống khu doanh trại của chàng ở miền cực nam.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn không tới thư không gửi được
Lòng buồn nhiều mộng ước khó thành
Nguyện nương theo ánh trăng thanh
Chiếu ngay trên đại bản doanh của chàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nhạn hết thư khôn gửi
Buồn nhiều mộng chẳng thành
Nguyện theo trăng bóng lẻ
Dạt chiếu trại doanh chàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhạn không bay tới không gửi thư,
Buồn khổ ngủ không hành mộng mơ.
Mong thiếp nương theo vầng nguyệt lẻ,
Trăng soi doanh trại chàng biên khu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhạn vắng cánh thư không tới được,
Sầu nhiều trăn trở suốt canh thâu.
Nguyện nương theo bóng vầng trăng lẻ,
Soi sáng nơi chàng tận mãi đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời