Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Lộng Ngọc (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/01/2018 16:04

夢挽秦弄玉

泣葬一枝紅,
生同死不同。
金鈿墜芳草,
香繡滿春風。
舊日聞簫處,
高樓當月中。
梨花寒食夜,
深閉翠微宮。

 

Mộng vãn Tần Lộng Ngọc

Khấp táng nhất chi hồng,
Sinh đồng tử bất đồng.
Kim điền truỵ phương thảo,
Hương tú mãn xuân phong.
Cựu nhật văn tiêu xứ,
Cao lâu đương nguyệt trung.
Lê hoa hàn thực dạ,
Thâm bế thuý vi cung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khóc chôn một nhánh hồng,
Sinh cùng chết không cùng.
Vòng vàng rơi cỏ biếc,
Áo lụa thơm gió xuân.
Ngày trước nghe tiêu thổi,
Lầu cao dưới bóng trăng.
Đêm hàn thực lê nở,
Cung thuý vi nhốt mình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Khóc táng một cành hồng;
Sống cùng, chết chẳng cùng.
Thoa vàng chôn cỏ biếc;
Áo ngát nhuốm xuân phong.
Thuở trước nơi tiêu thổi;
Lầu cao dãi nguyệt suông.
Hoa lê đêm Hàn thực;
Đóng chặt Thuý Vi cung.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời