15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
4 bài trả lời: 3 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2016 07:39

無題

空門不肯出,
投窗也大癡。
百年鑽故紙,
何日出頭時?

 

Vô đề

Không môn bất khẳng xuất,
Đầu song dã đại si.
Bách niên toàn cố chỉ,
Hà nhật xuất đầu thì?


Nguồn: Nguyệt san Giác ngộ, số 94, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Chẳng chịu ra cửa trống
Chui cửa sổ quá ngu
Trăm năm dùi giấy cũ
Ngày nào mới ló đầu?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cớ sao cửa trống chẳng ra
Lại chui cửa sổ thật là dại thay
Trăm năm giấy cũ dùi chi
Bao giờ mới lại ló đầu nữa đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Cửa không thời chẳng chịu ra
Đâm nơi cử lưới dại đà lắm thay
Trăm năm giấy cũ dùi mài
Biết ngày nào có cơ may xuất đầu?

Nhất Nguyên
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyễn Khuê

Con ong trong bài thơ không chịu bay ra ngoài qua cửa trống mà cứ đâm đầu vào giấy dán cửa sổ. Tác giả mượn việc này để chê những kẻ tham thiền học Phật chỉ dùi giấy cũ là "đại si", dù cho mất cả trăm năm, tức một đời người, rốt cuộc cũng không thể ló đầu ra. Con ong không thể xuyên thủng giấy dán cửa sổ để bay ra ngoài, cũng vậy, người tham thiền chấp trước vào giấy cũ thì khó thành tựu Phật đạo. Tìm ánh sáng tức tìm Đạo. Tác giả cho rằng hành giả không nên dựa vào tha lực, không nên hướng ngoại tìm cầu, mà chủ yếu dựa vào tự mình, minh tâm kiến tánh. "Không môn" vừa có nghĩa thông thường là cửa trống không, vừa là từ ngữ nhà Phật. Không chịu ra cửa Không tức không chịu theo pháp môn quán các pháp là không, không chịu nương vào Không để xa lìa chấp ngã và pháp chấp thì sao có thể hiển bày chân như thật tính.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời