15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2020 22:54

Mỗi lúc đi ngang tượng Thích Ca,
Hồi tâm ôn lại chuỗi ngày qua;
Điều lành nguyện gắng công đeo đuổi;
Việc ác nên tìm chước lánh xa.
Niệm chữ từ bi, tâm quảng đại,
Ghi câu khắc kỷ, tánh ôn hoà.
Đâu đây có “tiếng vô thinh” gọi,
Chậm bước e cho bóng xế tà!...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990