Thành phố tràn nắng vàng óng nuột
Cái ngọn lửa vô tình cứ đốt
Bồn chồn...
Em đi tìm
Con đường nhỏ một chiều
Sao thân thương đến vậy?
Gió lơ đãng nhớ mùa thu ngoài ấy
Chập chờn hoa nắng đậu quanh
Em đứng bên đường
Trong nắng đổ...
- Anh
Vầng dương rạng rỡ
Đang lại gần
Đang mỉm cười
Tim em thắt lặng
Không gian ngợp nắng
Và ngọn lửa vô tình đốt mãi không nguôi...